Giải vật lí 6: Bài tập 8 trang 84 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 8: trang 84 - sgk vật lí 6

Tại sao rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn ?

Bài làm:

Rượu đựng trong chai không đậy nút, sẽ chịu các tác động từ bên ngoài môi trường, mặt thoáng của rượu tiếp xúc với không khí bên ngoài từ đó rượu bị bay hơi. Còn khi nút kín thì rượu không tiếp xúc với không khí bên ngoài môi trường nên không bay hơi được

Vì thế mà rượu đựng trong chai không đậy nút sẽ cạn dần, còn nếu nút kín thì không cạn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021