Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích?-sgk vật lí 6 trang 60

  • 1 Đánh giá

C1: trang 60 - sgk vật lí 6

Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thủy tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích?

Bài làm:

Mực nước dâng lên, vì nước nóng lên, nở ra.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021