Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô.

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 45 - SGK vật lí 6

Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây ?

a) F = 2000N ;

b) F > 500N ;

c) F < 500N ;

d) F = 500N Hãy giải thích câu trả lời của em.

Bài làm:

Chú Bình chỉ cần lực F < 500N do khi tắm ván dài hơn thì độ nghiêng của tâm ván sẽ giảm =>lực cần dùng ít hơn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021