Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 34 - SGK vật lí 6

Hãy tìm hiểu ĐCNN và GHĐ của lực kế ở nhóm em.

Bài làm:

Dựa vào kiến thức đã học về ĐCNN và GHĐ, các em tự tìm ĐCNN và GHĐ của nhóm.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021