Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (Hình 2.1 SGK) ?

  • 1 Đánh giá

Câu 7. (Trang 10 SGK lí 6)

Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (Hình 2.1 SGK) ?

a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.

b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.

c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

Bài làm:

Hình vẽ đặt đúng thước để đo là hình c)

Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021