Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 37 - SGK vật lí 6

Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó thể tích 0,5 m3.

Bài làm:

Ta có khối lượng riêng của khối đá là : D = 2600 kg / m3.

=>Khối lượng của khối đá có thể tích 0,5 m3 là: m = D.V = 2600.0,5 = 1300 (kg)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021