Giải bài 18 vật lí 6: Sự nở vì nhiệt của chất rắn sgk trang 58

  • 1 Đánh giá

Các chất rắn nở ra vì nhiệt như thế nào? Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C1: Trang 58 - sgk vật lí 6

Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

=> Xem hướng dẫn giải

C2: Trang 58 - sgk vật lí 6

Tại sao sau khi được nhúng vào nước lạnh, quả cầu lại lọt qua vòng kim loại?

=> Xem hướng dẫn giải

C3: Trang 58 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điển vào chỗ trống của các câu sau:

a) Thể tích quả cầu (1)……………….khi quả cầu nóng lên.

b) Thể tích quả cầu giảm khi quả cầu (2)………………….

=> Xem hướng dẫn giải

C4: Trang 58 - sgk vật lí 6

Từ bảng trên có thể rút ra nhận xét gì về sự nở vì nhiệt của các chất rắn khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

C5: Trang 58 - sgk vật lí 6

Ở đầu cán ( chuôi ) dao, liềm bằng gỗ, thường có một đai bằng sắt, gọi là cái khâu (H.18.2) dùng để giữ chặt lưỡi dao hay lưỡi liềm. Tại sao khi lắp khâu, người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?

=> Xem hướng dẫn giải

C6: Trang 58 - sgk vật lí 6

Hãy nghĩ cách làm cho quả cầu trong thí nghiệm ở hình 18.1, dù đang nóng vẫn có thể lọt qua vòng kim loại. Hãy làm thí nghiệm kiểm chứng.

=> Xem hướng dẫn giải

C7: Trang 58 - sgk vật lí 6

Hãy tự trả lời câu hỏi đã nêu ở đầu bài học. Biết rắng, ở Pháp tháng Một đang là mùa đông, còn tháng Bảy đang là mùa Hạ.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 18: Sự nở vì nhiệt của chất rắn


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021