Giải vật lí 6: Bài tập 7 trang 84 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 7: trang 84 - sgk vật lí 6

Giải thích sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm.

Bài làm:

Vào ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, hơi nước trong không khí ngưng tụ lại thành những giọt sương nhỏ, các hạt sương đọng trên lá cây hợp lại với nhau tạo thành các giọt nước

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021