Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại? trang 58 sgk vật lí 12

  • 1 Đánh giá

C1: Trang 58 - sgk vật lí 6

Tại sao sau khi bị hơ nóng, quả cầu lại không lọt qua vòng kim loại?

Bài làm:

Khi bị hơ nóng, quả cầu nở ra nên không lọt qua vòng kim loại.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021