Vật lý 6: Đề kiểm tra học kỳ 2 (Đề 8)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 6 (Phần 8). Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1:

Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2:

a) Kể tên các loại máy cơ đơn giản.và cho biết tác dụng của máy cơ đơn giản là gì?

b) Muốn đưa một thùng dầu nặng 120 kg từ dưới đất lên xe ô tô, ta nên sử dụng loại máy cơ đơn giản nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3:

a) Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng nào ? Em hãy kể tên các loại nhiệt kế ?

b) Em hãy tính: ứng với bao nhiêu $^{0}F$, $47^{0}C$ ứng với bao nhiêu $^{0}F$ ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4:

Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá người ta lập bảng sau:

Thời gian (phút)

0

3

6

8

10

12

14

16

Nhiệt độ ()

-6

-3

0

0

0

3

6

9

b) Có hiện tượng gì xảy ra với nước đá từ phút thứ 6 dến phút thứ 10?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021