Đáp án câu 1 đề kiểm tra học kỳ 2 (Phần 8) Vật lý 6

  • 1 Đánh giá

Câu 1:

Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng?

Bài làm:

Các tấm tôn lợp có dạng lượn sóng để khi trời nóng các tấm tôn có thể giãn nở vì nhiệt mà ít bị ngăn cản hơn, nên tránh được hiện tượng gây ra lực lớn, có thể làm thủng tôn lợp mái.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021