Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 34 - SGK vật lí 6

Hãy tìm cách đo trọng lượng của một cuốn sách giáo khoa vật lí 6. So sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Bài làm:

Đo cuống sách bắng lực kế, sau đó lấy kết quả so với các bạn trong nhóm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021