Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình? trang 63 sgk vật lí 6

  • 1 Đánh giá

C3: trang 63 - sgk vật lí 6

Tại sao thể tích không khí trong bình cầu lại tăng lên khi ta áp hai bàn tay nóng vào bình?

Bài làm:

Do không khí trong bình khi đó bị nóng lên

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021