Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài: Một sợi dây cao su và một lò có có tính chất nào giống nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 32 - SGK vật lí 6

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài:

Một sợi dây cao su và một lò có có tính chất nào giống nhau?

Bài làm:

Sợi dây cao su và lò xo có tính chất giống nhau, đều có tính đàn hồi.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021