Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 36 - SGK vật lí 6

Hãy chọn phương án xác định khối lượng của chiếc cột sắt ở Ấn độ:

A. Cưa chiếc cột sắt thành nhiều đoạn nhỏ rồi đem cân từng đoạn một.

B. Tìm cách đo thể tích của chiếc cột, xem nó là bao nhiêu mét khối? Biết khối lượng riêng của 1 mét khối sắt nguyên chất ta sẽ tính được khối lượng của chiệc cột.

Để giúp các em chọn, người ta cho biết số liệu sau:

Khi đó chu vi và chiều cao của chiếc cột người ta tính được thể tích của chiếc cột vào khoảng 0,9 m3, Mặt khác ngưởi ta cũng đã cân và biết 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

Em hãy xác dịnh khối lượng của chiếc cột.

Bài làm:

Khối lượng của 1 dm3 sắt nguyên chất là 7,8 kg.

=> 1000 dm3 = 1m3 sắt nguyên chất là 7800 kg.

Vậy khối lượng 0,9m3 sắt nguyên chất là 7800.0,9 = 7020kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021