Giải vật lí 6: Bài tập 3 trang 90 sgk

  • 1 Đánh giá

Bài tập 3: trang 90 - sgk vật lí 6

Giải vật lí 6: Bài tập 3 trang 90 sgk

Tại sao trên dường ống dẫn hơi phải có những đoạn được uốn cong (H.30.1). Hãy vẽ lại hình của đoạn ống này khi đường ống nóng lên, lạnh đi ?

Bài làm:

Trên đường ống dẫn hơi phải có những đoạn được uốn cong để khi nhiệt độ tăng làm ống nở ra mà không bị cản trở, tránh bị ngăn cản gây nên lực lớn làm gãy ống.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021