Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 18 SGK lí 6)

Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

Bài làm:

Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ lượng sữa có trong hộp sữa mà không tính khối lượng của vỏ hộp.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021