Trả lời các câu hỏi C1,C2,C3,C4 bài 29: Sự sôi (tiếp theo) sgk vật lí 6 trang 87

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 87 - sgk vật lí 6

Dựa vào kết quả thí nghiệm trả lời các câu hỏi sau:

C1. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy xuất hiện các bọt khí ở đáy bình ?

C2. Ở nhiệt độ nào bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước ?

C3. Ở nhiệt độ nào xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi) ?

C4. Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước có tăng không ?

Bài làm:

C1. Ở khoảng 40C bắt đầu thấy các bọt khí ở đáy bình.

C2. Ở khoảng 76C đến 83C bắt đầu thấy các bọt khí tách khỏi đáy bình và đi lên mặt nước.

C3. Ở khoảng 90C đến 100C xảy ra hiện tượng các bọt khí nổi lên tới mặt nước, vỡ tung ra và hơi nước bay lên nhiều (nước sôi)

C4. Trong khi nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng (Khoảng 100C)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021