Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế ?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 34 - SGK vật lí 6

Khi đo phải cầm lực kế ở tư thế như thế nào? tại sao phải cầm như thế ?

Bài làm:

Khi đo phải để lực kế nằm ở phương thẳng đứng, vì lực cần đo là trọng lực của vật có phương thẳng đứng.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021