Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức tính khối lượng riêng:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 37 - SGK vật lí 6

Hãy tìm các chữ trong khung để điền vào công thức tính khối lượng riêng:

 Bài 11: Khối lượng riêng - Trọng lượng riêng

Bài làm:

Ta có công thức : D = m/V

Vậy nên ta điền vào ô trống là : m = D . V

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021