Điền vào chỗ trống của câu sau: Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm ........

  • 1 Đánh giá

Câu 5. (Trang 12 SGK lí 6)

Điền vào chỗ trống của câu sau:

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm ........

Bài làm:

Những dụng cụ đo thể tích chất lỏng gồm bình chia độ, ca đong,...

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021