Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 9 SGK lí 6)

Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?

Bài làm:

Trong bài trước đã chọn thước dây để đo chiều dài bàn học; chọn thước kẻ để đo chiều dài và rộng SGK Vật lý 6. Do mỗi vật cần đo có độ dài khác nhau nên cần chọn dụng cụ đo có GHĐ và ĐCNN phù hợp để kết quả đo chính xác nhất.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021