Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (Hình 2.4 SGK)

  • 1 Đánh giá

Câu 10. (Trang 11 SGK lí 6)

Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (Hình 2.4 SGK)

Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.

Bài làm:

Muốn kiểm tra xem chính xác không ta cần đo 4 đại lượng: độ dài sải tay, chiều cao, độ dài vòng nắm đấm tay, độ dài bàn chân.

Sau đó ta so sánh kết quả vừa đo được, nếu độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân thì chính xác. Cách đo có thể áp dụng trên nhiều người để có kết quả chính xác hơn.

  • 81 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021