Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không ? sgk vật lí 6 trang 84

  • 1 Đánh giá

Trang 84 - sgk vật lí 6

Vậy dự đoán của chúng ta có đúng không ?

Bài làm:

Dự đoán của chúng ta là đúng :" Trong không khí có hơi nước. Bằng cách giảm nhiệt độ của không khí, ta có thể làm hơi nước trong không khí ngưng tụ nhanh hơn và quan sát được hiện tượng này"

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021