Giải bài 7 vật lí 6: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK vật lí lớp 6, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập vận dụng có cách giải chi tiết. Hi vọng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Lực tác dụng lên một vật có thể làm vật biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng.
  • Lực có tác dụng làm biến đổi chuyển động (ngày cả khi vật đang đứng yên, khi chịu tác dụng của một lực nó bắt đầu chuyển động, thì cũng nói là lực làm biến đổi chuyển động của vật).
  • Lực không gây ra chuyển động (khi vật đang chuyển động mà không chịu tác dụng của lực nào thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đểu).
  • Trong một số trường hợp lực không gây ra chuyển động mà chỉ làm vật biến dạng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 24 SGK lí 6)

Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 24 SGK lí 6)

Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài: "Làm sao biết trong hai người, ai đang giương cung, ai chưa giương cung?"

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 25 SGK lí 6)

Trong thí nghiệm ở bài 6 (Hình 6.1 SGK), đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa. Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 25 SGK lí 6)

Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (Hình 7.1 SGK).

Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 25 SGK lí 6) Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo (Hình 7.2 SGK).

Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 25 SGK lí 6)

Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay tác dụng lên lò xo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 25 SGK lí 6)

Chọn cụm từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"biến dạng ; biến đổi chuyển động của"

a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1)......... xe.

b) Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2).........xe.

c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3)............. hòn bi.

d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4)........ lò xo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. (Trang 26 SGK lí 6)

Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1).... vật B hoặc làm (2)................... vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9. (Trang 26 SGK lí 6)

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10. (Trang 24 SGK lí 6)

Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 11. (Trang 26 SGK lí 6)

Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 7: Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021