Giải bài 14 vật lí 6: Mặt phẳng nghiêng

  • 1 Đánh giá

Liệu rằng dùng mặt phẳng nghiêng để kéo vật liệu có dễ dàng hơn phương thẳng đứng không? Để trả lời được câu hỏi đó, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng

Lực cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Lực kéo trên mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn lực kéo theo phương thẳng đứng.

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

2. Mối quan hệ giữa độ nghiêng và lực kéo

Mặt phẳng càng nghiêng ít thì lực ta cần thiết phải tác dụng vào vật để kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng cũng càng nhỏ.

Bài 14: Mặt phẳng nghiêng

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 45 - SGK vật lí 6

Đo trọng lượng của vật P = F1 và ghi kết quả vào bảng 14.1.

Đo lực kéo vật F2 trên mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng khác nhau:

  • Lần 1: Dùng tấm ván có độ dài ngắn nhất và lắp thí nghiệm như hình trong SGK. cầm lực kéo vật lên từ từ dọc theo mặt phẳng nghiêng. Đọc và ghi số chỉ cùa lực kế vào bảng.
  • Lần 2: Tìm cách làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp số chì của lực kế vào bảng.
  • Lần 3: Tiếp tục làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng. Lặp lại thí nghiệm và ghi tiếp sô chỉ của lực kế vào bảng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 45 - SGK vật lí 6

Trong thí nghiệm ở hình 14.2 em đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách nào ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 45 - SGK vật lí 6

Nêu hai thí dụ về sử dụng mặt phẳng nghiêng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 45 - SGK vật lí 6

Tại sao đi lên dốc càng thoai thoải, càng dễ hơn ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 45 - SGK vật lí 6

Ở hình 14.3 chú Bình đă dùng một lực 500N để đưa một thùng phuy nặng 2000N từ mặt đất lên xe ôtô. Nếu sử dụng một tấm ván dài hơn thì chú Bình dùng lực nào có lợi hơn trong các lực sau đây ?

a) F = 2000N ;

b) F > 500N ;

c) F < 500N ;

d) F = 500N Hãy giải thích câu trả lời của em.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021