Trắc nghiệm vật lí 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 14 vật lí 6: Mặt phẳng nghiêng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết luận nào là đúng khi nới về việc sủ sựng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô

 • A. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lương của thùng hàng
 • B. Lực để kéo vật bằng trọng lượng của thùng hàng
 • C. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của thùng hàng
 • D. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì

Câu 2: Kéo từ từ một vật có khối lượng 100kg trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn. Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về cường độ của lực kéo đó.

 • A.Lực kéo bằng 100N
 • B. Lực kéo nhỏ hơn 1000N
 • C. Lực kéo bằng 1000N
 • D. Lực lớn hơn 500N

Câu 3: Công việc nào trong các công việc dưới đây không sử dụng mặt phẳng nghiêng

 • A. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm thay đổi hướng của lực
 • B. Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm giảm cường độ lực kéo
 • C. Dùng mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng càng nhỏ thì lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng càng nhỏ
 • D. Dùng mặt phẳng nghiêng chỉ có thể làm hướng của lực nhưng không

Câu 4: Trong các cách sau, cách nào không làm giảm được độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng?

 • A. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
 • B. giảm chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
 • C. giảm chiều cao kê của mặt phẳng nghiêng.
 • D. tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng.

Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể làm………. tác dụng của lực.

 • A. tăng
 • B. thay đổi hướng
 • C. giảm
 • D. lệch đi

Câu 6: Kết luận nào là đúng khi nói về việc sử dụng mặt phẳng nghiêng để đưa một thùng hàng lên thùng xe ô tô?

 • A. Lực để kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của thùng hàng.
 • B. Lực để kéo vật lên bằng trọng lượng của thùng hàng.
 • C. Lực để kéo vật lên lớn hơn trọng lượng của thùng hàng.
 • D. Lực để kéo vật lên có cường độ bất kì.

Câu 7: Khi dùng mặt phẳng nghiêng

 • A. trọng lượng của vật giảm đi.
 • B. hướng của trọng lượng thay đổi
 • C. cả hướng và độ lớn của trọng lực thay đổi.
 • D. trọng lượng của vật không thay đổi.

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mặt phẳng nghiêng càng nghiêng ít thì lực cần để kéo vật trên mặt phẳng nghiêng ……..

 • A. càng giảm
 • B. càng tăng
 • C. không thay đổi
 • D. tất cả đều đúng

Câu 9: Dụng cụ nào sau đây là ứng dụng của mặt phẳng nghiêng?

 • A. Cái kéo
 • B. Cầu thang gác
 • C. Mái nhà
 • D. Cái kìm

Câu 10: Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo

 • A. xấp xỉ hơn trọng lượng của vật.
 • B. đúng bằng hơn trọng lượng của vật.
 • C. nhỏ hơn trọng lượng của vật.
 • D. lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 11: Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa một vật nặng lên cao, có thể

 • A. làm thay đổi phương của trọng lực tác dụng lên vật.
 • B. làm giảm trọng lượng của vật.
 • C. kéo vật lên với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật.
 • D. kéo vật lên với lực kéo lớn hơn trọng lượng của vật.

Câu 12: Có thể làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng cách:

 • A.Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
 • B.Tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng
 • C.Vừa giảm chiều cao, vừa tăng chiều dài của mặt phẳng nghiêng.
 • D.cả 3 phương án trên

Câu 13: Biết độ dài của mặt phẳng nghiêng lớn hơn độ cao bao nhiêu lần thì lực dùng để kéo vật lên cao có thể nhỏ hơn trọng lượng của vật bấy nhiêu lần. Muốn kéo một vật nặng 2000N lên cao 1,2m với lực kéo 500N thì phải dùng mặt phẳng nghiêng có độ dài l bằng bao nhiêu?

 • A.l > 4,8m.
 • B.l < 4,8m
 • C.l = 4m.
 • D.l= 2,4m.

Câu 14: Sàn nhà cao hơn mặt đường 50cm. Để đưa một chiếc xe máy từ mặt đường vào nhà, người ta có thể sử dụng mặt phẳng nghiêng có độ dài l và độ cao h nào sau đây?

 • A. l < 50cm; h = 50cm.
 • B.l = 50cm; h = 50cm.
 • C.l > 50cm; h < 50cm.
 • D.l > 50cm; h = 50cm.

Câu 15: Để đưa các thùng đựng dầu lên xe tải, một người đã lần lượt dùng bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Biết với bốn tấm ván này người đó đã đẩy thùng dầu đi lên với các lực lần lượt là: F1 = 1000N; F2 = 200N; F3 = 500N; F4 = 1200N. Hỏi tấm ván nào dài nhất?

 • A.Tấm ván 1
 • B.Tấm ván 2.
 • C.Tấm ván 3.
 • D. Tấm ván 4.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 14 vật lí 6: Mặt phẳng nghiêng


 • lượt xem