Trắc nghiệm vật lí 6 bài 9: Lực đàn hồi

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 vật lí 6: Lực đàn hồi Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Lực nào sau đây không phải lực đàn hồi?

 • A.Lực của lò xo bút bi tác dụng vào ngòi bút
 • B. Lực của quả bóng tác dụng vào tường khi quả bóng va chạm với tường
 • C.Lực của giảm xóc xe máy tác dụng vào khung xe máy
 • D.Lực tâng tác dụng vào cánh máy bay khi máy bay chuyển động

Câu 2: Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của lò xo là đúng?

 • A. Trong hai trường hợp lò xo có chiều dài khác nhau: trường hợp nào lò xo dài hơn thì lực đàn hồi mạnh hơn
 • B. Độ biến dạng của lo xo càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ
 • C. Chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng nhỏ
 • D.Chiều dài của lò xo khi bị nén càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ

Câu 3: Đặt một lò xo trên nền nhà và sat tường. Lấy tay ép lò xo vào tường, lò xo bị biến dạng. Lực nào sau đây gây ra sự biến dang của lò xo

 • A.Lực của tay
 • B.Lực của tường
 • C.Lực của tay và tường
 • D. Lực của tay, tường và Trái đất

Câu 4: Dùng 1 quả nặng có khối lượng bằng 50g treo vào đầu lò xo, lò xo bị biến dang. Muốn lò xo dãn ra 3cm phải làm thế nào?

 • A.Treo thêm một quả nặng 50g
 • B. Thay quả nặng 50g bằng quả nặng 100g
 • C. Treo thêm quả nặng 100g
 • D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 5: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

 • A. Trọng lực của một quả nặng
 • B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt
 • C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp
 • D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng

Câu 6: Biến dạng của vật nào dưới dây là biến dạng đàn hồi?

 • A. Cục đất sét
 • B. Sợi dây đồng
 • C. Sợi dây cao su
 • D. Quả ổi chín

Câu 7: Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới gắn với một quả cân 10g thì lò xo có độ dài là 11cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo có độ dài bao nhiêu?

 • A. 12cm
 • B. 12,5cm
 • C. 13cm
 • D. 13,5cm

Câu 8: Nếu treo quả cân 1kg vào một cái “cân lò xo”của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

 • A. 7,6cm
 • B. 5cm
 • C. 3,6cm
 • D. 2,5cm

Câu 9: Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

 • A. Chỉ của trọng lực có độ lớn 1N
 • B. Chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là 10N
 • C. Của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 1N
 • D. Của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 10N

Câu 10: Vật nào dưới đây không có tính chất đàn hồi:

 • A. Một quả bóng cao su
 • B. Một quả bóng bàn
 • C. Một hòn đá
 • D. Một chiếc lưỡi cưa

Câu 11: Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi:

 • A. Một cục đất sét
 • B. Một hòn đá
 • C. Một đoạn dây đồng nhỏ
 • D. Một quả bóng cao su

Câu 12:Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đổng thời của hai lực là lực đàn hổi và………………………..

 • A. Trọng lực
 • B. Lực đàn hồi
 • C. Dãn ra
 • D. Cân bằng lẫn nhau

Câu 13: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

 • A. Trọng lực của một quả nặng.
 • B. Lực hút của nam châm lên tấm sắt.
 • C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp.
 • D. Lực kết dính của tờ giấy dán trên bảng.

Câu 14: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: Cánh cung là một vật có tính chất đàn hồi. Khi nó bị ..., nó sẽ tác dụng vào hai đầu dây cung hai lực đàn hồi. Hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai lực cân bằng.

 • A. Trọng lượng
 • B. Lực cân bằng
 • C. Biến dạng
 • D. Vật có tính chất đàn hồi

Câu 15: Điền vào chỗ trống trong câu sau:

 • Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của ... của người, lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị biến dạng.
 • A. Lực đàn hồi
 • B. Lực cân bằng
 • C. Khối lượng
 • D. Trọng lượng
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 9 vật lí 6: Lực đàn hồi


 • 28 lượt xem