Giải bài 21 vật lí 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

  • 1 Đánh giá

Sự nở vì nhiệt có những ứng dụng nào trong đời sống? Để trả lời câu hỏi trên, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt. Với phần tóm tắt lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.

Băng kép khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh đều cong lại.

Người ta ứng dụng tính chất này của băng kép vào việc đóng - ngắt tự động mạch điện.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

C1: trang 65 - sgk vật lí 6

Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?

=> Xem hướng dẫn giải

C2: trang 65 - sgk vật lí 6

Hiện tượng xảy ra với chốt ngang chứng tỏ điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

C3: trang 65 - sgk vật lí 6

Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chốt ngang cũng bị gãy. Từ đó rút ra kết luận gì?

=> Xem hướng dẫn giải

C4: trang 66 - sgk vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Khi thanh thép (1)……………… vì nhiệt nó gây ra (2)……………………. ..….rất lớn.

b) Khi thanh thép co lại (3)………………………..nó cũng gây ra (4)……………...rất lớn.

=> Xem hướng dẫn giải

C5: trang 66 - sgk vật lí 6

Hình 21.2 là ảnh chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hỏa. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

Giải bài 21 lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt - sgk trang 65

=> Xem hướng dẫn giải

C6: trang 66 - sgk vật lí 6

Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Giải bài 21 lý 6: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt - sgk trang 65

=> Xem hướng dẫn giải

C7: trang 66 - sgk vật lí 6

Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

=> Xem hướng dẫn giải

C8: trang 66 - sgk vật lí 6

Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

C9: trang 67 - sgk vật lí 6

Băng kép đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải

C10: trang 67 - sgk vật lí 6

Tại sao bàn là điện vẽ ở hình 21.5 lại tự động tắt khi đã đủ nóng?

Thanh đồng của băng kép ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này ở phía trên hay dưới?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 21: Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021