Trắc nghiệm vật lí 6 bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 24 vật lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự nóng chảy

 • A. Bỏ một cục nước đá vào một cốc nước
 • B. Đốt một ngọn nến
 • C. Đốt một ngọn đèn dầu
 • D. Đúc một cái chuông đồng

Câu 2: Khi đun nóng kẽm, chúng mềm ra và nóng chảy dần, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm giảm dần.
 • B. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm lúc tăng lúc giảm.
 • C. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm không đổi.
 • D. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm tiếp tục tăng.

Câu 3: Cho nhiệt độ nóng chảy của một số chất như bảng. Khi thả một thỏi thép và một thỏi kẽm vào đồng đang nóng chảy. Thỏi nào nóng chảy theo đồng?

Chất

Thép

Đồng

Chì

Kẽm

Nhiệt độ nóng chảy(oC)

1300

1083

327

420

 • A. Thỏi thép
 • B. Cả hai thỏi đều nóng chảy theo đồng.
 • C. Cả hai thỏi đều không bị nóng chảy theo đồng.
 • D. Thỏi kẽm.

Câu 4: Sự nóng chảy là sự chuyển từ

 • A. thể lỏng sang thể rắn
 • B. thể rắn sang thể lỏng
 • C. thể lỏng sang thể hơi
 • D. thể hơi sang thể lỏng

Câu 5: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?

 • A. Đốt một ngọn nến
 • B. Đun nấu mỡ vào mùa đông
 • C. Pha nước chanh đá
 • D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá

Câu 6: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ nóng chảy?

 • A. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau.
 • B. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là giống nhau.
 • C. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn tăng.
 • D. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn giảm.

Câu 7: Câu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?

 • A. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.
 • B. Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ tiếp tục tăng.
 • C. Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ không thay đổi.
 • D. Khi đã bắt đầu nóng chảy, nếu không tiếp tục đun thì sự nóng chảy sẽ ngừng lại.

Câu 8: Hiện tượng nóng chảy của một vật xảy ra khi

 • A. đun nóng vật rắn bất kì.
 • B. đun nóng vật đến nhiệt độ nóng chảy của chất cấu thành vật thể đó.
 • C. đun nóng vật trong nồi áp suất.
 • D. đun nóng vật đến 100oC.

Câu 9: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy?

 • A. Sương đọng trên lá cây.
 • B. Khăn ướt sẽ khô khi được phơi ra nắng.
 • C. Đun nước đổ đầy ấm, nước có thể tràn ra ngoài.
 • D. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời gian, tan thành nước.

Câu 10: Nhiệt độ nóng chảy của bạc là:

 • A. -960oC
 • B. 96oC
 • C. 60oC
 • D. 960oC

Câu 11: Ở nhiệt độ phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?

 • A. Thủy ngân
 • B. Rượu
 • C. Nhôm
 • D. Nước
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 24 vật lí 6: Sự nóng chảy và sự đông đặc


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021