Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ ở hình 3.5.

  • 1 Đánh giá

Câu 8. (Trang 13 SGK lí 6)

Hãy đọc thể tích đo theo các vị trí mũi tên chỉ bên ngoài bình chia độ ở hình 3.5.

Bài làm:

a) Thể tích chất lỏng là 70 cm3;

b) Thể tích chất lỏng là 50 cm3;

c) Thể tích chất lỏng là 40 cm3.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021