Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì ?

  • 1 Đánh giá

Câu 13. (Trang 20 SGK lí 6)

Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông trên có ghi 5T (H.5.7). Số 5T có ý nghĩa gì ?

Bài làm:

Biển báo giao thông ghi 5T có ý nghĩa là cho các xe có khối lượng dưới 5 tấn đi qua và cấm các xe có khối lượng trên 5 tấn đi qua.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021