Giải bài 6 vật lí 6: Lực Hai lực cân bằng

  • 1 Đánh giá

Dựa theo cấu trúc SGK vật lí lớp 6, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài Lực - Hai lực cân bằng. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập vận dụng có cách giải chi tiết. Hi vọng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
  • Mỗi lực đều có phương và chiều xác định.
  • Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào cùng một vật mà vật vẫn đứng yên, thì hai lực đó là hai lực cân bằng.
  • Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, tác dụng vào cùng một vật.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 21 SGK lí 6)

Bố trí thí nghiệm như hình 6.1 (SGK). Nhận xét về tác dụng của lò xo lá tròn khi ta đẩy xe cho nó ép lò xo lại.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 21 SGK lí 6)

Bố trí thí nghiệm như ở hình 6.2 (SGK). Nhận xét về tác dụng của lò xo lên xe và của xe lên lò xo khi ta kéo xe cho lò xo dãn ra.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 21 SGK lí 6)

Đưa từ từ một cực của một thanh nam châm lại gần một quả nặng bằng sắt (Hình 6.3 SGK). Nhận xét về tác dụng của nam châm lên quả nặng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 22 SGK lí 6)

Dùng từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"lực đẩy ; lực hút; lực kéo ; lực ép"

a) Lò xo lá tròn bị ép đã tác dụng vào xe lăn một (1)... Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo lá tròn một (2)................. làm cho lò xo bị méo đi.

b) Lò xo bị dãn đã tác dụng lên xe lăn một (3)........Lúc đó tay ta (thông qua xe lăn) đã tác dụng lên lò xo một (4)............ làm cho lò xo bị dãn dài ra.

c) Nam châm đã tác dụng lên quả nặng một (5)...

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 22 SGK lí 6)

Hãy xác định phương và chiều của lực do nam châm tác dụng lên quả nặng trong thí nghiệm ở hình 6.3 (SGK).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 22 SGK lí 6)

Quan sát hình 6.4 (SGK). Đoán xem: sợi dây sẽ chuyển động như thế nào, nếu đội kéo co bên trái mạnh hơn, yếu hơn và nếu hai đội mạnh ngang nhau ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 22 SGK lí 6)

Nêu nhận xét về phương và chiều của hai lực mà hai đội tác dụng vào sợi dây.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. (Trang 23 SGK lí 6)

Dùng các từ thích hợp trong ngoặc kép để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

"phương ; chiều ; cân bằng; đứng yên"

a) Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1)....... Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2)..........

b) Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phương dọc theo sợi dây, có chiều hướng về bên phải. Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phương dọc theo sợi dây và có (3).... hướng về bên trái.

c) Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng (4)............. nhưng ngược (5).............., tác dụng vào cùng một vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9. (Trang 23 SGK lí 6)

Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Gió tác dụng vào buồm một ...........

b) Đầu tàu tác dụng vào toa tàu một ......

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10. (Trang 23 SGK lí 6)

Tìm một thí dụ về hai lực cân bằng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lí 6 bài 6: Lực Hai lực cân bằng


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021