Giải câu 1 trang 107 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 107 toán 2 VNEN

Phòng họp có 100 ghế ngồi. Lúc đầu có 85 người đến, sau đó có thêm 10 người nữa đến. Hỏi phòng họp đó còn bao nhiêu ghế trống?

Bài làm:

Số người đã đến phòng họp là:

85 + 10 = 95 (người)

Số ghế còn trống trong phòng họp là:

100 - 95 = 5 (ghế)

Đáp số: 5 ghế

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021