Giải câu 1 trang 111 sách VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Người ta cấy lúa ở một thửa ruộng, cứ 100 mét vuông thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi 3600 mét vuông thì thu hoạch được bao nhiêu kg thóc?

Bài làm:

Một mét vuông thu hoạch được số kg thóc là:

100 : 50 = 2 (kg)

Vậy 3600 mét vuông thu hoạch được số kg thóc là:

3600 x 2 = 7200 (kg)

Đáp số; 7200kg

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021