Giải câu 1 trang 65 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1: Trang 65 toán 2 VNEN

Con chó và con mèo cân nặng tất cả là 10kg. Hỏi con mèo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam, biết rằng con chó cân nặng 8kg?

Bài làm:

Con mèo cân nặng số ki-lô-gam là:

10 - 8 = 2 (kg)

Đáp số: 2 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021