Giải câu 2 bài tiền Việt Nam trang 130 sgk toán 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 131 - sgk toán lớp 3

Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải?

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021