Giải câu 2 trang 25 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 25 toán 2 VNEN

Đặt tính rồi tính:

a. 39 + 27 b. 69 + 18 c. 59 + 5

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021