Giải câu 4 trang 132 toán tiếng anh lớp 4

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 132 sgk toán tiếng Anh lớp 4

Calculate in the simplest way:

Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) ;

b)

Bài làm:

a)

b) (rút gọn)

( equal denominator)(quy đồng mẫu số)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021