Giải câu 4.3 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

  • 1 Đánh giá

Câu 4.3: Trang 81 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ hình vuông có cạnh bằng 5 cm.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021