[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài 19: Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân trang 83 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

1. Hình chữ nhật

Hoạt động 1: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Một số hình ảnh của hình chữ nhật: cửa, ti vi, tủ lạnh, gạch ốp tường, mảnh vườn, hộp bánh, ...

Hoạt động 2: Trang 83 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Đỉnh: A, B, C, D

Cạnh: AB, BC, CD, DA

Đường chéo: AC, BD

Hai cạnh đối: AB và CD; BC và AD

2) Các góc của hình chữ nhật đều bằng nhau và bằng

3) Hai cạnh đối của hình chữ nhật bằng nhau, hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau

2. Hình thoi

Hoạt động 3: Trang 84 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Đồ vật có dạng hình thoi là chiếc nhẫn

2) Một số hình ảnh khác của hình thoi trong thực tế: cánh diều, họa tiết trang trí, cánh cửa kéo, ...

Hoạt động 4: Trang 85 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Các cạnh của hình thoi bằng nhau

2) Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau.

3) Các cạnh đối của hình thoi song song với nhau.

3. Hình bình hành

Hoạt động 5: Trang 86 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Hình hình hành có ở hình c

2) Một số hình ảnh của hình bình hành trong thực tế: họa tiết trang trí, ...

Hoạt động 6: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Các cạnh đối của hình bình hành bằng nhau

2) OA = OC; OB = OD

3) Các cạnh đối của hình bình hành song song với nhau

4) Các góc đối của hình bình hành bằng nhau.

4. Hình thang cân

Hoạt động 7: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Một số hình ảnh hình thang cân trong thực tế: họa tiết trang trí, cái thang, mặt cắt của tòa tháp, ...

Hoạt động 8: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

1) Đỉnh: A, B, C, D

Đáy lớn: DC

Đáy nhỏ: AB

Đường chéo: AC, BD

Cạnh bên AD, BC

2) Hai cạnh bên hình thang cân bằng nhau

Hai đường chéo hình thang cân bằng nhau

3) Hai đáy của hình thang cân song song với nhau

4) Hai góc kể một đáy của hình thang bằng nhau

Luyện tập: Trang 88 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Giải:

Hình thang cân trong các hình là hình thang HKIJ

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 4.9: Trang 89 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ hình chữ nhật có một cạnh dài 6 cm, một cạnh dài 4 cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.10: Trang 89 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ hình thoi có cạnh 4 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.11: Trang 89 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 6 cm, một cạnh bằng 3 cm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.11: Trang 89 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Hãy kể tên các hình thang cân, hình chữ nhật có trong hình lục giác đều sau:

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.13: Trang 89 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Cho hình bình hành ABCD, hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm I. Sử dụng compa hoặc thước thẳng kiểm tra xem điểm I có là trung điểm của hai đường chéo AC và BD không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.14: Trang 89 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Vẽ và cắt từ giấy một hình toi tùy ý. Sau đó cắt hình thoi theo hai đường chéo của nó để được bốn mảnh. Ghép lại bốn mảnh đó để được một hình chữ nhật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4.15: Trang 89 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

"Bàn làm việc đa năng". Hãy cắt 6 hình thang cân giống nhau rồi ghép thành hình mặt chiếc bàn làm việc như hình dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021