Giải câu 5 trang 36 toán 2 tập 1 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 36 toán 2 VNEN

Giải bài toán:

Ngày thứ nhất cửa hàng bán dược 19 xe máy, ngày thứ hai cửa hàng bán được 17 xe máy. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu xe máy?

Bài làm:

Cả hai ngày cửa hàng bán được số xe máy là:

19 + 17 = 36 (chiếc xe)

Đáp số: 36 chiếc xe

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021