Giải thích nghĩa cụm từ “những trò lố" trong nhan đề tác phẩm

  • 1 Đánh giá

Câu 2*: Trang 95 sgk ngữ văn 7 tập 2

Giải thích nghĩa cụm từ “những trò lố" trong nhan đề tác phẩm.

Bài làm:

Cụm từ “những trò lố” trong nhan đề tác phẩm có ý nghĩa mỉa mai châm biếm. “Những trò lố” ở đây là nói về những trò lố lăng, kệch cỡm mà Va-ren đã diễn trong suốt cuộc đối thoại với Phan Bội Châu

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021