Giải thích tại sao các loài nấm độc lại thường có màu sắc sặc sỡ? Sinh học 12 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 122 - sgk Sinh học 12

Giải thích tại sao các loài nấm độc lại thường có màu sắc sặc sỡ?

Bài làm:

Câu 3:

  • Màu sắc sặc sỡ của nấm được gọi là màu sắc cảnh báo. Đây là một đặc điểm thích nghi vì nó “cảnh báo” cho các động vật ăn nấm chúng chứa chất độc.
  • Thực tế, khi động vật ăn phải nấm độc có màu sắc sặc sỡ thì sau đó nhìn thấy nấm có màu sắc sặc sỡ sẽ sợ không giám ăn.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021