Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 91 - sgk Sinh học 12

Trình bày cơ chế phát sinh hội chứng Đao.

Bài làm:

Câu 2: Do các tác nhân lí hoá của môi trường, bệnh Đao là phổ biến nhất trong các dạng đột biến dị bội còn sống được ở người. NST 21 rất nhỏ, chứa ít gen hơn phần lớn các NST khác. Vì vậy, sự mất cân bằng do liều gen thừa ra của 1 NST 21 là ít nghiêm trọng nên bệnh nhân còn sống được.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021