Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 31 luyện tập 2

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. Kết quả là:

a) 176,04b) 234,5c) 2,56

2. Kết quả là:

a) b) c) d)

3.

a) 710; 710b) 1280; 1280c) 62; 62

4. Kết quả là:

a) = 122,9

b) = $\frac{4}{15}$

5.

Bài giải

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ; 2 giờ 45 phút = 2,75 giờ

Vận tốc của ô tô đó là:

175,5 : 3,25 = 54 (người)

Trong 2 giờ 45 phút ô tô đi được quãng đường là:

54 x 2,75 = 148,5 (km)

Đáp số: 148,5km

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021