Giải toán cơ bản và nâng cao tuần 34 luyện tập 1

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1.

a) 12b) 45c) 2,75 giờ (hay 2 giờ 45 phút)

2. Bài giải

Chiều cao của (mảnh vườn) hình thang là:

(31,4 + 24,6) : 2 = 28 (m)

Diện tích của mảnh vườn hình thang là:

(31,4 + 24,6) x 28 : 2 = 784 ()

Đáp số: 784

3.

a) 5Cb) 5Bc) 300d) 75

4. Đáp số: 135km

5. Bài giải

Chiều dài của vườn rau hình chữ nhật là:

20 : 4 x 5 = 25 (m)

Diện tích của vườn rau là:

20 x 25 = 500 ()

Số rau thu hoạch được là:

1,4 x 500 = 700 (kg)

Số tiền thu được là:

14000 x 700 = 9800000 (đồng)

Đáp số: 9 800 000 (đồng)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021