Giải VBT toán 4 tập 2 bài : Luyện tập Trang 71,72

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập Trang 71,72 toán 4 tập 2 , để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 71,72 vbt toán 4 tập 2

Viết số hoặc tỉ số vào chỗ chấm:

Hướng dẫn giải:

a)

Hiệu của hai số bằng 12.

Số lớn được biểu thị là 4 phần bằng nhau

Số bé được biểu thị là 1 phần như thế.

Tỉ số của số lớn và số bé là 4 : 1 hay .

Hiệu số phần bằng nhau là 3 phần

b)

Hiệu số của hai số bằng 35.

Số bé được biểu thị là 1 phần.

Số lớn được biêu thị là 2 phần như thế.

Tỉ số của số bé và số lớn là 1 : 2 hay .

Hiệu số phần bằng nhau là 1 phần.

Bài tập 2: Trang 71,72 vbt toán 4 tập 2

Mẹ hơn con 26 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Hướng dẫn giải:

Theo sơ đồ ta thấy hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Tuổi của con là:

(tuổi)

Tuổi của mẹ là:

13 + 26 = 39 (tuổi)

Đáp số:

Tuổi con: 13

Tuổi mẹ: 39

Bài tập 3: Trang 71,72 vbt toán 4 tập 2

Dựa vào sơ đồ giải bài toán

Hướng dẫn giải:

Theo sơ đồ ta có hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Có số con trâu là:

(con)

Có số con bò là:

18 + 72 = 90 (con)

Đáp số:

Trâu: 18 con

Bò: 90 con


  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021