Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Hình thoi Trang 56

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Hình thoi Trang 56 toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 56 vbt toán 4 tập 2

Nối mỗi tên gọi của hình với hình vẽ tương ứng:

Hướng dẫn giải

Bài tập 2: Trang 56 vbt toán 4 tập 2

Hãy vẽ hai đường chéo của hình thoi số (2) ở bài 1

Dùng ê kê để kiểm tra xem hai đường chéo đó có vuông góc với nhau hay không rồi viết vào chỗ chấm:

Hai đường chéo của hình thoi ……………… với nhau

Hướng dẫn giải

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau

Bài tập 3: Trang 56 vbt toán 4 tập 2

Vẽ thêm hai đường thẳng để được một hình thoi hoặc một hình vuông

Hướng dẫn giải

Bài tập 4: Trang 56 vbt toán 4 tập 2

Vẽ theo mẫu:

Hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem