Giải VBT toán 4 tập 2 bài: Phân số Trang 15

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Phân số Trang 15 vbt toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2 . Bài viết này giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Lời giải được biên soạn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng

Bài tập 1: Trang 15 vbt toán 4 tập 2

Viết phân số chỉ phần đã tô đậm trong hình vẽ

Bài tập 2: Trang 15 vbt toán 4 tập 2

Viết cách đọc phân số rồi tô màu (theo mẫu)

Bài tập 3: Trang 15 vbt toán 4 tập 2

Viết vào ô trống theo mẫu:

Viết

Đọc

Bảy phần chín

Viết

Đọc

năm phần mười hai

bốn phần mười lăm

Hướng dẫn giải:

Viết

Đọc

bảy phần chín

sáu phần mười một

Viết

Đọc

năm phần mười hai

bốn phần mười lăm

Bài tập 4: Trang 15 vbt toán 4 tập 2

Viết các phân số có mẫu số bằng 5, có tử số lớn hơn 0, bé hơn mẫu số: ……………

Hướng dẫn giải:

; $\frac{2}{5}$ ; $\frac{3}{5}$ ; $\frac{4}{5}$ ;


  • 23 lượt xem